Viber zajednice

Viber reklame imaju odlične rezultate

Reklame nakon poziva

iskoristite pažnju korisnika u pravim trenucima...

 • Pojavljuje se nakon što Viber poziv završi
 • Glavna slika 300x250px ili 300x156px koja sadrži kratak tekst i sliku koji su povezani sa URL tasterom vašeg sajta ili flyer-a
 • Vizuelno bogat, nenametljiv prikaz reklame
 • Odlična prilika da korisnici vide vašu reklamu u pravo vrijeme
 • Podržan na mobilnim uređajima
 • Display prikaz
Reklame nakon Viber poziva
Timeout Reklama Viber

Timeout reklame

reklamirajte se u pravom momentu...

 • Pojavljuje se 40 sekundi nakon Viber poziva koji je bez odgovora
 • Prilika za vaš oglas da se prikaže u pravo vrijeme
 • Vizuelno bogat, nenametljiv prikaz reklame
 • Sadrži kratak tekst i sliku koji su povezani sa URL-om vašeg sajta ili flyer-a
 • Podržan na mobilnim uređajima
 • Display prikaz